Nyhet

Nyhet från RLS Global

2018-12-21

Välkommen till RLS Global nyhetsbrev

Nr 3 2018

Som alltid när man börjar närma sig jultid samt ett nytt år är det dags att summera och knyta ihop säcken. 2018 har varit ett år då det har varit fullt fokus på att bland annat säkerställa att ChloraSolv får sitt CE godkännande. Vi kommunicerade i Q3 rapporten att RLS har svarat på det brittiska läkemedelsverkets frågor och att processen fortgår enligt plan. Men, det är myndigheten som håller i taktpinnen vilket gör det svårt att estimera när det slutgiltiga beskedet kommer.

I skrivande stund jobbar vi intensivt att forma kommande lanseringsplan för ChloraSolv. Vi är ett entusiastiskt team som ser så fram emot att under 2019 presentera vår unika produkt för den europeiska marknaden. Det är oerhört tillfredsställande att vi snart har en effektiv debrideringsmetod på marknaden som kommer hjälpa en stor patientgrupp med  ett enormt lidande varje dag.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka och önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 2019 kommer bli ett spännande år. 2019 är året då vi börjar vår kommersialiseringsresa för ChloraSolv. Parallellt kommer vi fortsätta driva kommersialiseringen av vår dentala portfölj, tillsammans med våra internationella samarbetspartners Straumann och REGEDENT.

Karin Fischer, VD RLS Global

 

Effektiv sårdebridering är viktigt för att stimulera till god sårläkning

Definitionen av sårdebridering är idag väl etablerad. Det är det mekaniska avlägsnandet av död, skadad eller smittad vävnad för att förbättra den återstående och friska vävnadens läkningspotential. Effektiv och skonsam sårdebridering är avgörande för en lyckad läkningsprocess.

Den faktiska debrideringsprocessen kan emellertid utföras på flera sätt. En av utmaningarna vid uppskattningen av marknaden för sårdebridering är att det finns flera olika produkter med olika egenskaper och verkningsmekanismer. Det finns ett stort behov av nya effektiva metoder för att erbjuda en skonsam och samtidigt effektiv debridering och rengöring av svårläkta sår.

ChloraSolv är en unik gel för avsedd för debridering och rengöring av sår där en av komponenterna är antimikrobiell natriumhypoklorit. ChloraSolv syftar till att underlätta avlägsnande av nekrotisk vävnad och biofilm men bevara frisk vävnad och därmed underlätta naturlig sårläkning. Den devitaliserade, nekrotiska vävnaden är lätt att ta bort med hjälp av ett trubbigt instrument och kan var ett alternativ till mer aggressiva metoder som kirurgisk debridering. Produkten lämpar sig väl att användas av vårdpersonal i primärvården och i hemsjukvård  där de flesta av såromläggningarna sker.

Givet att vi har många patienter med kroniska sår så är den potentiella debriderings-marknaden omfattande i en rad länder runt om i världen. 2017 var det globala marknadsvärdet 745 MUSD. Branschbedömare tror att denna siffra är närmare 910 MUSD redan år 2022. Detta antagande bygger på en årligt tillväxt kring 4% när det gäller antalet diabetespatienter.

Cirka 60% av diabetiska fotsår och 50 % av venösa bensår är kroniska sår som inte läker. Dessa sår kräver någon typ av debridering för att underlätta läkningen. Vetenskapen visar att det är viktigt att hantera biofilm och skapa en antibakteriell miljö för att ge bästa möjliga miljö för såret och dess läkning.

Källa : Wound Debridement Products  , BioMedGPS – SmartTRAK (2018)

Baserat på resultat från RLS Global första studie (Doloresstudien, 2016) som visar på bättre resultat i kontrollgruppen för diabetssår, har RLS nu initierat en ny klinisk studie omfattande ca 60 patienter. Syftet är att påvisa och dokumentera ChloraSolvs effekt tidigt i sårläkningsfasen där debridering är mycket viktigt för att påverka sårläkningen positivt.

Visste du att …

… cirka 400 miljoner människor i världen har diabetes och närmare 200 miljoner människor har diabetes utan ett veta om det. (källa: Prevention and management of foot problems in diabetes, 2017)

… Enligt svenska Diabetesförbundet har cirka 500 000 svenskar diabetes. (källa: Svenska Diabetesförbundet 2018)

… USA och Mexiko toppar listan över länder med flest diabetespatienter. I USA uppskattas cirka två procent av befolkning få svårläkta sår kopplade till diabetes. (källa: Prevention and management of foot problems in diabetes, 2017)

… var 30 sekund amputeras ett underben på en diabetespatient någonstans i världen. (källa:  IWGDF, International Working Group on the Diabetic Foot, 2015)

Sist men inte minst, håll utsikt för i januari 2019 lanserar vi RLS Global nya hemsida. Då vi har fler och fler internationella intressenter kommer hemsidan lanseras på engelska. Vi syftar till att etablera en intressant kommunikationsplattform för våra produkter inom respektive indikationsområden som vänder sig till alla våra målgrupper.

God Jul
och
Gott Nytt År

Önskar
RLS Global