Pressrelease

Pressrelease från RLS Global

2017-11-23

Tidigareläggande av kvartalsrapport

 Med anledning av extra bolagsstämma 28 november kl 08:00, har bolaget beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten till denna dag.

 Enligt kalendarium skulle bolaget har släppt Q3 rapporten den 30 november 2017. Detta datum tidigareläggs två dagar till 28 november eftersom bolaget då kan svara på eventuella frågor om rapporten vid samma tillfälle. 

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.


 För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Joachim Cederblad, styrelseordf, 0739-44 71 54, joachim.cederblad@oskarsberg.se. 


Nedladdningar

Release