Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner (Optionsprogram 2018/2021)

Enligt Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ) publiceras nedan fullständiga villkor för beslutspunkt 12.

För frågor hänvisas till
Peter Hentschel
Styrelseordförande RLS Global AB
E-post: p.hentschel@telia.com
telefon: +46(0)703-592911

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som certified adviser.

Nedladdningar

Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner (Optionsprogram 2018_2021)

Bilaga A – optionsvillkor