Pressrelease

Pressrelease från RLS Global

RLS tidigarelägger bokslutskommuniké för 2016

RLS Global AB (publ) (”RLS” eller ”Bolaget”) har tidigare aviserat att publicering av bokslutskommuniké för 2016 ska ske den 28 februari 2017. 

Med anledning av den företrädesemissionen som Bolaget arbetar med och som kommunicerades i pressmeddelande den 16 december 2016, har styrelsen för RLS beslutat att datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2016 tidigareläggs till den 20 februari 2017. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se

Nedladdningar

Ändrat datum för bolagskommuniké