Pressrelease

Pressrelease från RLS Global

RLS Global – Sista dag för handel med BTA är den 6 april 2017

RLS Global genomförde en företrädesemission om 33,6 Mkr där sista dag för teckning var den 13 mars 2017. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket

Sista dag för handel med RLS Globals BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 6 april och stoppdag är den 10 april 2017. BTA kommer då att omvandlas till aktier som beräknas finnas tillgängliga på respektive ägares VP-konto eller depå? omkring den 12 april 2017.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 6 636 480,10 kronor fördelat på 58 734 895 aktier.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till RLS i samband med nyemissionen.

Nedladdningar

Se pressmeddelande