Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

RLS Global AB Årsredovisning 2016

För frågor hänvisas till
Kenth Hanssen
VD RLS Global AB
e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se
telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget.

Nedladdningar

RLS Global AB – Årsredovisning 2016