Pressrelease

Pressrelease från RLS Global

Riktad nyemission registrerad för RLS Global AB

Den riktade emissionen för RLS Global som informerades om i pressmeddelande 16 december 2016 är registrerad vid Bolagsverket 3 februari 2017.

Emissionen, tecknades av Zebra Holdings and Investments (Guernsey) Limited till 97,5% samt Vallea Holding AB till 2,5%.

Den riktade emissionen omfattas av total 4 565 000 aktier varav 4 450 000 tecknas av Zebra Holdings and Investments Limited. Teckningskursen är åtta kronor per aktie, vilket innebär att emissionen totalt uppgår till 36 520 000 kr med en total utspädningseffekt för befintliga aktieägare på 8,4%.

Det totala antalet aktier efter emissionen uppgår till nu 54 539 546 aktier och det registrerade aktiekapitalet med 515 801,24SEK. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se  

Nedladdningar

Se pressmeddelande