ChloraSolv

ChloraSolv underlättar rengöring och debridering av svårläkta sår.

ChloraSolv är under registrering för den amerikanska och europeiska marknaden. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

ChloraSolv är uppbyggd på en teknologiplattform av buffrade hypokloritbaserade lösningar och anpassad för behandling av svårläkta sår. Preparatet appliceras direkt på såret och det mjukar omedelbart upp död vävnad (nekros) och biofilm som efter bara ett par minuter kan avlägsnas av vårdpersonal. Underliggande och omkringliggande frisk vävnad påverkas inte av preparatet. ChloraSolv planeras att bli tillgänglig på marknaden under 2018/19.