Pressrelease

Pressrelease från RLS Global

2017-11-28

Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB

RLS Global AB höll den 28 november 2017 extra bolagsstämma på bolagets nya kontor i Mölndal. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, vilka presenterats på företagets hemsida.

Stämman beslöt vidare att välja Peter Hentschel och Karin Eliasson som nya styrelse-ledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Peter Hentschel valdes till ny ordförande.

Jan Fornell och Joachim Cederblad avgår som ledamöter samt Joachim Cederblad som styrelsens ordförande.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

Nedladdningar

Release