Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från RLS Global

 • 2016-05-31

  Kommuniké från årsstämman

  RLS Global AB höll den 31 maj 2016 årsstämma i Göteborg. Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade, enligt […]

 • Genombrottsavtal för ChloraSolv

  En genombrottsavtal har tecknats med distributören Equivaa rörande marknaden i Mellanöstern. Dessutom har ledningen för RLS Global valt att höja […]

 • 2016-05-02

  Årsredovisning 2015

  Se årsredovisningen i bifogad pdf. Nedladdningar Se årsredovisningen

 • 2016-04-07

  Sista dag för handel med BTA

  RLS Global har genomfört en företrädesemission i vilken 3 123 409 aktier nyemitterades och RLS Global tillfördes därmed ca 15,6 MSEK […]