Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från RLS Global

 • 2018-02-28

  Bokslutskommuniké 2017

  1 oktober − 31 december i sammandrag »       Nettoomsättningen Q4 uppgick till 0,5 MSEK (1,7), en minskning med 70% »       […]

 • 2017-11-23

  Tidigareläggande av kvartalsrapport

   Med anledning av extra bolagsstämma 28 november kl 08:00, har bolaget beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten till denna dag.  Enligt kalendarium […]

 • Nytt datum för extra bolagstämma

  På grund av felaktigt utfärdad kallelse, kommer aktieägarna i RLS Global AB att kallas på nytt till extra bolagstämma. Det […]

 • RLS Global förstärker styrelsen

  Medicinteknikbolaget RLS Global förstärker sin styrelse med börserfarenhet och bransch-kunskap inom sårvård. I samband med en extra bolagsstämma den 15 […]