Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från RLS Global

  • 2018-02-28

    Bokslutskommuniké 2017

    1 oktober − 31 december i sammandrag »       Nettoomsättningen Q4 uppgick till 0,5 MSEK (1,7), en minskning med 70% »       […]

  • 2017-11-23

    Tidigareläggande av kvartalsrapport

     Med anledning av extra bolagsstämma 28 november kl 08:00, har bolaget beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten till denna dag.  Enligt kalendarium […]