Årets kommande händelser

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2017

28 februari 2018

Delårsrapport Q1

31 maj 2018

Årsstämma

13 juni 2018

Delårsrapport Q2

31 augusti 2018

Delårsrapport Q3

30 november 2018