Årets kommande händelser

Kalendarium

Årsstämma

13 juni 2018

Delårsrapport Q2

31 augusti 2018

Delårsrapport Q3

30 november 2018

Bokslutkommuniké 2018

28 februari 2019