Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

 • 2013-11-29

  Delårsrapport juli – september 2013

  1 januari – 30 september i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden samma period föregående […]

 • 2013-09-04

  Halvårsrapport januari – juni 2013

  Rubicon Life Science förbereder för lansering i övriga Norden och öppnar upp alla teknologier för white-label. Forskningsprojekt fortgår med ökat […]

 • 2013-05-31

  Delårsrapport januari – mars 2013

  Rubicon Life Science genomför omfattande marknadsföring och expansion av försäljningskanaler. Forskningsprojekt fortgår med ökat produktfokus. 1 januari – […]

 • 2012-08-31

  Halvårsrapport januari – juni 2012

  Halvåret i sammandrag Offensivt transformationsarbete skapar fokus på försäljning och genererar nya produkter (Belopp inom parentes avser, om […]