Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

 • 2017-05-11

  RLS Global AB Årsredovisning 2016

  För frågor hänvisas till Kenth Hanssen VD RLS Global AB e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se telefon: +46(0)732-748042 RLS Global AB är ett medicintekniskt […]

 • 2017-02-20

  Bokslutskommuniké januari-december 2016

  Stark finansiell bas säkerställer en kommersialisering av ChloraSolv 1 januari − 31 december i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om […]

 • 2015-05-28

  Delårsrapport januari-mars 2015

    RLS Global AB lägger stort fokus på de kliniska studierna inom både sårvård och dental. Uppföljning av säljaktiviteter från […]

 • 2015-02-27

  Bokslutskommuniké januari-december 2014

  1 oktober – 31 december i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.) » Nettoomsättningen […]

 • 2014-08-29

  Halvårsrapport januari-juni 2014

  Rubicon Life Science lägger stort fokus på ökad bearbetning av marknaden genom utökade distributörskontakter och utbildning. 1 januari – […]

 • 2014-05-23

  Delårsrapport januari – mars 2014

  Rubicon Life Science får ett genombrott med Perisolv via avtal med Regedent, når viktiga milstolpar inom sårvårdsprojektet och genomför unik […]