Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

 • 2015-05-28

  Delårsrapport januari-mars 2015

    RLS Global AB lägger stort fokus på de kliniska studierna inom både sårvård och dental. Uppföljning av säljaktiviteter från […]

 • 2015-02-27

  Bokslutskommuniké januari-december 2014

  1 oktober – 31 december i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.) » Nettoomsättningen […]

 • 2014-08-29

  Halvårsrapport januari-juni 2014

  Rubicon Life Science lägger stort fokus på ökad bearbetning av marknaden genom utökade distributörskontakter och utbildning. 1 januari – […]

 • 2014-05-23

  Delårsrapport januari – mars 2014

  Rubicon Life Science får ett genombrott med Perisolv via avtal med Regedent, når viktiga milstolpar inom sårvårdsprojektet och genomför unik […]

 • 2013-11-29

  Delårsrapport juli – september 2013

  1 januari – 30 september i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden samma period föregående […]

 • 2013-09-04

  Halvårsrapport januari – juni 2013

  Rubicon Life Science förbereder för lansering i övriga Norden och öppnar upp alla teknologier för white-label. Forskningsprojekt fortgår med ökat […]

 • 2013-05-31

  Delårsrapport januari – mars 2013

  Rubicon Life Science genomför omfattande marknadsföring och expansion av försäljningskanaler. Forskningsprojekt fortgår med ökat produktfokus. 1 januari – […]