Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

  • 2017-05-11

    RLS Global AB Årsredovisning 2016

    För frågor hänvisas till Kenth Hanssen VD RLS Global AB e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se telefon: +46(0)732-748042 RLS Global AB är ett medicintekniskt […]

  • 2016-05-31

    Delårsrapport januari – mars 2016

    Genombrottsavtal för Chlorasolv 1 januari ? 31 mars i sammandrag  (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden […]