Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

  • 2018-08-31

    Delårsrapport januari – juni 2018

    Internationellt avtal bekräftar intresset för RLS hypokloritplattform. 1 januari−30 juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (0,5), en ökning […]

  • 2018-05-31

    Delårsrapport januari – mars 2018

    Ökat intresse för RLS dentala produkter 1 januari−31 MARS i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,2), en minskning med […]