Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

  • 2018-05-31

    Delårsrapport januari – mars 2018

    Ökat intresse för RLS dentala produkter 1 januari−31 MARS i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,2), en minskning med […]

  • 2017-05-11

    RLS Global AB Årsredovisning 2016

    För frågor hänvisas till Kenth Hanssen VD RLS Global AB e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se telefon: +46(0)732-748042 RLS Global AB är ett medicintekniskt […]