Om aktien

RLS Global AB (publ)

Aktieinformation

RLS Global AB (publ) handlas på Nasdaq First North, Stockholm, från och med 2017-05-17.

Kortnamn för bolagets stamaktie: RLS (ISIN-kod: SE0005190725)

RLS Globals aktiekapital uppgick per 2018-07-06 till 6 688 772,06 SEK fördelat på 59 197 695 aktier och kan enligt bolagsordningen uppgå till som mest 8 203 074 SEK fördelat på 72 600 000 aktier. Alla utgivna aktier är fullt betalda. Bolagets aktiekapital är uttryckt i svenska kronor och fördelar sig på Bolagets utgivna aktier med ett kvotvärde på 0,11 SEK per aktie.

Bolagets firma och handelsbeteckning är RLS Global AB (publ) och Bolaget har organisationsnummer 556726-3495. Styrelsen har sitt säte i Göteborg och Bolagets registrerade adress är Neongatan 5, 413 53 Mölndal, Sverige.

Om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.
Klicka här för mer information om RLS Global på Nasdaq First Norths webbplats.

Certified Adviser

Erik Penser Bank, telefon 08-463 80 00

Insynshandel

Från och med den 3:e juli 2016 träder Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blirdirekt tillämplig i svensklag. Det innebär att Finansinspektionen från och med den dagen tillhandahåller informationen om transaktioner genomförda av RLS Globals insynsregistrerade personer samt deras närstående. Insynshandel i RLS Global går från och med den 3:e juli 2016 att följa på Finansinspektionens insynsregister.