I tabellen redovisas RLS Globals tio största aktieägare per den 29 juni 2018

Ägarförteckning

Aktieägare per den 29 juni 2018 Antal aktier Ägarandel
RLS GLOBAL INTRESSENTER AB 16 553 394 28,18 %
JOKI INVEST AB 10 939 186 18,62 %
BK JULIUS BAER & CO SWEDEN MAIN AC 4 838 879 8,24 %
OSKARSBERG I NACKA AB 1 974 058 3,36 %
VIABLE SOLUTIONS AB 1 690 809 2,88 %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 522 570 2,59 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 456 319 2,48 %
LÖDERUP, RUNE 1 082 200 1,84 %
NOVARANER AB 1 076 275 1,83 %
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 676 005 1,15 %