I tabellen redovisas RLS Globals tio största aktieägare per den 28 september 2018

Ägarförteckning

Aktieägare per den 28 september 2018 Antal aktier Ägarandel
RLS GLOBAL INTRESSENTER AB 16 553 394 27,96 %
JOKI INVEST AB 10 939 186 18,48 %
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY WITHOUT 4 838 879 8,17 %
AB, OSKARSBERG 1 931 780 3,26 %
VIABLE SOLUTIONS AB 1 690 809 2,86 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 544 526 2,61 %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 491 962 2,52 %
NOVARANER AB 1 076 275 1,82 %
LÖDERUP, RUNE 943 000 1,59 %
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 656 005 1,11 %