RLS Global

Styrelse

RLS Global - Peter Hentschel, Styrelseordförande

Peter Hentschel

Befattning: Styrelseordförande

Invald: 2017
Född: 1949
Tidigare uppdrag: Hygiene Products, Mölnlycke Health Care
Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Reapplix AS
Aktieinnehav: 25 000

Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

RLS Global - Karin Eliasson, ordinarie ledamot

Karin Eliasson

Befattning: Ordinarie ledamot

Invald: 2017
Född: 1961
Utbildning: B.Sc.
Tidigare uppdrag: PRI Pensionsgaranti, SCA och Telia Sonera
Nuvarande uppdrag: Group Vice President HR & Sustainability på Autoliv
Aktieinnehav: 27 000

Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

RLS Global - Steve Krognes, ordinarie ledamot

Steve Krognes

Befattning: Ordinarie ledamot

Invald: 2016
Född: 1968
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag: CFO Genentech, Head of M&A för Roche
Nuvarande uppdrag: CFO Denali Therapeutics Inc, Styrelseledamot Corvus Pharmaceuticals Inc
Aktieinnehav: 1 487 578 aktier via RLS Global Intressenter AB
(som har totalt 16 553 396 aktier)

Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

RLS Global - Christer Hägglund, ordinarie ledamot

Christer Hägglund

Befattning: Ordinarie ledamot

Invald: 2012
Född: 1953
Utbildning: Civilekonom
Nuvarande uppdrag: Heartworkers AB, RLS Intressenter AB, Rentals United AB
Aktieinnehav: 13 436 784 aktier via RLS Global Intressenter AB
(som har totalt 16 553 396 aktier)

Oberoende i förhållande till Bolaget, men utgör via RLS Global Intressenter AB en av Bolagets större ägare.