RLS Global

Ledning

Karin Fischer

Befattning: CEO

Född: 1976
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag bl.a: Senior Director Business Development Sales Getinge, Sales and Marketing Director Americas-XVIVO Perfusion
Aktieinnehav: 25.000
Teckningsoptioner: 287.500

RLS Global - Anders Husmark, tf VD

Anders Husmark

Befattning: CBDO

Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik
Tidigare uppdrag bl.a: Utvecklingschef, Affärsområdeschef, Försäljningschef Sverige, Mölnlycke Health Care
Aktieinnehav: 25.000
Teckningsoptioner: 175.000

RLS Global - Annelie Skafte Persson, CFO

Annelie Skafte Persson

Befattning: CFO

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Executive MBA
Tidigare uppdrag bl.a: VD samt CFO Cellectricon AB, CFO Mentice AB och Koncernredovisningschef Nobel Biocare AB
Aktieinnehav: 29.308
Teckningsoptioner: 183.750

RLS Global - Mats Ahlenius, CTO

Mats Ahlenius

Befattning: CTO

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik
Tidigare uppdrag bl.a: Utvecklingschef, Forskningschef och Innovationschef Mölnlycke Health Care, Clinical Project Manager AstraZeneca AB
Aktieinnehav: 12.500
Teckningsoptioner: 100.000

RLS Globa - Magnus Olsson, Head of Sales and Marketing

Magnus Olsson

Befattning: Marknads- och försäljningschef

Född: 1962
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag bl.a: Utbildningschef, Försäljningschef Norden Straumann, Event Manager Nobel Biocare AB, VD Stage IT
Aktieinnehav: 201.143
Teckningsoptioner: 155.000