RLS Global

Ledning

RLS Global - Kenth Hanssen, CEO

Kenth Hanssen

Befattning: CEO

Född: 1971
Utbildning: Marknadsekonom, Ingenjör
Tidigare uppdrag bl.a: delägare Today AB, Sälj/ Marknadschef Lindorff och Försäljningschef MTG AB
Aktieinnehav: 127.864
Teckningsoptioner: 220.000

RLS Global - Annelie Skafte Persson, CFO

Annelie Skafte Persson

Befattning: CFO

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Executive MBA
Tidigare uppdrag bl.a: VD samt CFO Cellectricon AB, CFO Mentice AB och Koncernredovisningschef Nobel Biocare AB
Aktieinnehav: 29.308
Teckningsoptioner: 40.000

RLS Global - Mats Ahlenius, CTO

Mats Ahlenius

Befattning: CTO

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik
Tidigare uppdrag bl.a: Utvecklingschef, Forskningschef och Innovationschef Mölnlycke Health Care, Clinical Project Manager AstraZeneca AB
Aktieinnehav: 12.500
Teckningsoptioner:

RLS Globa - Magnus Olsson, Head of Sales and Marketing

Magnus Olsson

Befattning: Marknads- och försäljningschef

Född: 1962
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag bl.a: Utbildningschef, Försäljningschef Norden Straumann, Event Manager Nobel Biocare AB, VD Stage IT
Aktieinnehav: 65.943
Teckningsoptioner: 170.000

RLS Global - Anders Husmark, Affärsutvecklingschef

Anders Husmark

Befattning: Affärsutvecklingschef

Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik
Tidigare uppdrag bl.a: Utvecklingschef, Affärsområdeschef, Försäljningschef Sverige, Mölnlycke Health Care
Aktieinnehav: 25.000
Teckningsoptioner: –