RLS Global

Bolagsstyrning

RLS Globals bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning. Arbetet syftat till att stärka bolagets konkurrenskraft och öka intresse och förtroende bland kunder, medarbetare, samarbetspartners, investerare och egentliga alla som är allmänt intresserade av RLS framtida utveckling.

Bolagets aktier handlas sedan 17 maj 2017 på Nasdaq First North och därmed följer Bolaget de regler och krav som specificeras av Nasdaq First North Nordics regelverk.