RLS Global

RLS Global bidrar till mindre mänskligt lidande och lägre sjukvårdskostnader genom effektivare behandling av några av de vanligaste sjukdomarna runt om i världen.

Investerare

På denna sida finns bolagets IR-arbete presenterat i form av aktuell finansiell information. Vi vänder oss speciellt till aktieägare, investerare, analytiker och samarbetspartners.

RLS Globals aktie är noterad på Nasdaq First North, Stockholm.

Certified Adviser

Erik Penser Bank, telefon 08-463 80 00

IR-kontakt

För IR-relaterade frågor, vänligen kontakta:

RLS Global - Anders Husmark, tf VD

Anders Husmark, acting CEO

+46 72 450 94 03
anders.husmark@rlsglobal.se

 


RLS Global - Annelie Skafte Persson, CFO

Annelie Skafte Persson, CFO

+46 70 790 95 58
annelie.skaftepersson@rlsglobal.se