RLS Global

Visionen är att våra produkter ska hjälpa människor till en förbättrad hälsa.

Affärsidé och vision

Affärsidé

Baserat på vår unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer vi vävnadsbevarande produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård.

Vision

RLS Global hjälper människor till en förbättrad hälsa och livssituation.