Om RLS Global

RLS Global hjälper människor till en förbättrad hälsa och livssituation

Företaget

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserat på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för att behandla några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv, Perisolv och Carisolv.

Bolagets strategi är att kontinuerligt utveckla nya produkter för indikationer inom ramen för bolagets grundteknologi. Affärsmodellen bygger på utveckling av egna patenterade produkter som produceras och säljs globalt genom distributörer. RLS Global verkar även för att hitta strategiska samarbeten för att i framtiden kunna driva gemensam utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North sedan den 17 maj 2017 och innan dess på Aktietorget sedan maj 2012.

Certified Adviser

Erik Penser Bank, telefon 08-463 80 00