Nyhet

Nyhet från RLS Global

2015 en milstolpe för RLS Global

Idag publicerar RLS Global sin årsredovisning för 2015. Bolagets nya preparat ChloraSolv får stort utrymme. Ett preparat som har potential att revolutionera marknaden för svårläkta sår.

Årsredovisningen beskriver bland mycket annat hur forskningen bedrivits och hur ChloraSolv har tagits emot bland patienter och sjukvårdspersonal, säger Kenth Hanssen, VD för RLS Global.

Det är ingen tvekan om att 2015 kommer att gå till historien som ett mycket viktigt år för RLS Global. Det var året när många års forskning resulterade i ett nytt preparat, som kan bli den ledande behandlingsmetoden för svårläkta sår.

Redan för tio år sedan började forskaren Ulrica Almhöjd och läkaren Karin Bergqvist diskutera potentialen i preparat som innehåller kloraminer. Diskussionerna utmynnade i en fallstudie och så småningom i en explorativ studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det finns tyvärr inga genvägar när nya medicintekniska produkter tas fram. Det krävs tydliga dokumenterade bevis och det har vi med den aktuella studien, konstaterar Ulrica Almhöjd.

Även professor Björn Eliasson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som ansvarade för studien, intervjuas i årsredovisningen och han ger sin syn på utfallet av studien.

– Det finns ett tydligt mönster med denna nya behandlingsform som gör oss trygga att behandla framtida patienter. ChloraSolv har sin viktigaste påverkan i den tidiga fasen, när patienter kommer med svåra sår och behöver rengöring och upprensning utan att man använder kirurgi. Då fungerar denna behandlingsform mycket bra.

I VD-intervjun blickar Kenth Hanssen både bakåt och framåt.

– 2015 blev ett väldigt intensivt år med flera höjdpunkter. Överst tronar den färdiga studien och artikeln som publicerades i den medicinska tidskriften Clinical Diabetes and Endocrinology och också att vi förstärkte organisationen med vår nya CFO, Annelie Skafte Persson, och att Steve Krognes valde att utöka sitt engagemang i bolaget genom att tacka ja till en styrelseplats. Steve kommer att vara ett ovärderligt stöd när vi ska inleda förhandlingar med internationella distributörer av ChloraSolv.

–  2016 ser lovande ut. Vi har redan tecknat ett avtal med Symbion i Australien för lansering av ChloraSolv. Under året kommer vi förhoppningsvis att ha ytterligare två distributörer på plats. Hur fort vi kan rulla ut ChloraSolv hänger samman med certifieringen av preparatet. De mer strikta EU-reglerna hos de certifierade organen har skapat förseningar hos dem. Det finns en risk att lanseringen försenas men jag hoppas och tror att vi blir klara före årsskiftet, avslutar Kenth Hanssen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science, inriktat på att ta fram vävnadsbevarande produkter och kostnadseffektiva behandlingar. Baserad på vår unika kloraminkompetens, utvecklar och säljer vi biokemiska produkter för några av våra vanligaste folksjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

RLS Global AB, Sörredsbacken 20, 418 78     Göteborg,
tel 031-780 68 20, e-mail customer@rlsglobal.se

Nedladdningar

Se nyhetsbrev