Kindersolv

Kindersolv är bästa behandlingsmetod för barn.

Kindersolv blev för ett par år sedan den naturliga uppföljaren till Carisolv och är en uppskattad behandlingsmetod som vänder sig till barn och indirekt deras föräldrar. Det har länge funnits ett uttalat behov inom tandvården att underlätta vården av barns tänder. Gelen mjukar upp den kariesangripna vävnaden som därefter kan avlägsnas med handinstrument eller vävnadsbevarande borr.

Läs mer på kindersolv.com