Årets kommande händelser

Kalendarium

Delårsrapport Q1

31 maj 2017

Årsstämma

8 juni 2017, Göteborg

Delårsrapport Q2

31 augusti 2017

Delårsrapport Q3

30 november 2017

Bokslutskommuniké 2017

28 februari 2018