Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

 • 2017-05-11

  RLS Global AB Årsredovisning 2016

  För frågor hänvisas till Kenth Hanssen VD RLS Global AB e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se telefon: +46(0)732-748042 RLS Global AB är ett medicintekniskt […]

 • 2017-02-20

  Bokslutskommuniké januari-december 2016

  Stark finansiell bas säkerställer en kommersialisering av ChloraSolv 1 januari – 31 december i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget […]

 • 2016-11-30

  Delårsrapport januari – september 2016

  Forskningsresultat kring ChloraSolv väcker uppmärksamhet i USA 1 januari – 30 september i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat […]

 • 2016-08-31

  Delårsrapport januari – juni 2016

  Patienter behandlas med ChloraSolv i Bahrain 1 januari – 30 juni i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, […]

 • 2016-05-31

  Delårsrapport januari – mars 2016

  Genombrottsavtal för Chlorasolv 1 januari – 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående […]

 • 2015-05-28

  Delårsrapport januari-mars 2015

  RLS Global AB lägger stort fokus på de kliniska studierna inom både sårvård och dental. Uppföljning av säljaktiviteter från dentalmässan […]