Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

 • 2017-05-11

  RLS Global AB Årsredovisning 2016

  För frågor hänvisas till Kenth Hanssen VD RLS Global AB e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se telefon: +46(0)732-748042 RLS Global AB är ett medicintekniskt […]

 • 2016-05-31

  Delårsrapport januari – mars 2016

  Genombrottsavtal för Chlorasolv 1 januari ? 31 mars i sammandrag  (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden […]

 • 2015-11-30

  Delårsrapport januari – september 2015

  Stort fokus på kliniska studier och vetenskaplig dokumentation skapar förutsättningar för stark kommersiell tillväxt 1 januari ? 30 september i […]

 • 2015-08-31

  Delårsrapport januari – juni 2015

  1 januari ? 30 juni i sammandrag (Belopp inom parentes avser motsvarande värden samma period föregående år.) »         Nettoomsättning uppgick […]