Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

 • 2017-05-11

  RLS Global AB Årsredovisning 2016

  För frågor hänvisas till Kenth Hanssen VD RLS Global AB e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se telefon: +46(0)732-748042 RLS Global AB är ett medicintekniskt […]

 • 2016-05-31

  Delårsrapport januari – mars 2016

  Genombrottsavtal för Chlorasolv 1 januari ? 31 mars i sammandrag  (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden […]

 • 2015-05-28

  Delårsrapport januari-mars 2015

  RLS Global AB lägger stort fokus på de kliniska studierna inom både sårvård och dental. Uppföljning av säljaktiviteter från dentalmässan […]