I tabellen redovisas RLS Globals tio största aktieägare per den 30 juni 2017.

Ägarförteckning

Aktieägare per den 30 juni 2017 Antal aktier Ägarandel
RLS GLOBAL INTRESSENTER AB 16 553 394 28,18 %
JOKI INVEST AB 10 949 286 18,64 %
BK JULIUS BAER & CO SWEDEN MAIN AC 4 900 879 8,34 %
OSKARSBERG I NACKA AB 2 047 901 3,49 %
VIABLE SOLUTIONS AB 1 690 809 2,88 %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 531 389 2,61 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 353 733 2,30 %
LÖDERUP, RUNE 1 237 700 2,11 %
NOVARANER AB 1 076 275 1,83 %
ÅLANDSBANKEN ABP, BANK OF ÅLAND LTD 657 904 1,12 %