RLS Global

Styrelse

RLS Global - Joachim Cederblad, Styrelseordförande

Joachim Cederblad

Befattning: Styrelseordförande

Invald: 2011
Född: 1956
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag: Orasolv, Svenska Smakupplevelser, Mack Ölbryggerier AS, French Bakery AB
Nuvarande uppdrag: Oskarsberg i Nacka AB, Järna Glass
Aktieinnehav: 2.067.901

Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

RLS Global - Jan Fornell, ordinarie ledamot

Jan Fornell

Befattning: Ordinarie ledamot

Invald: 2011
Född: 1943
Utbildning: Tandläkare, Specialist i Parodontologi
Tidigare uppdrag:
Nuvarande uppdrag: Gingiv All Jan Fornell AB, JBR Dentaltekniska AB, JBR Försäljnings AB
Aktieinnehav: 338.499

Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

RLS Global - Steve Krognes, ordinarie ledamot

Steve Krognes

Befattning: Ordinarie ledamot

Invald: 2016
Född: 1968
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag: CFO Genentech, Head of M&A för Roche
Nuvarande uppdrag: CFO Denali Therapeutics Inc, Styrelseledamot Corvus Pharmaceuticals Inc
Aktieinnehav: 1 487 578 aktier via RLS Global Intressenter AB
(som har totalt 16 553 396 aktier)

Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

RLS Global - Christer Hägglund, ordinarie ledamot

Christer Hägglund

Befattning: Ordinarie ledamot

Invald: 2012
Född: 1953
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag: Hotel Diplomat AB
Nuvarande uppdrag: EMH Produktion AB, Heartworkers AB, Valsta Invest AB, RLS Intressenter AB, Rentals United AB, FB Sverige AB, Hotel Diplomat AB, Olebrumm Invest AB, Christiania Compagnie AB
Aktieinnehav: 13 436 784 aktier via RLS Global Intressenter AB
(som har totalt 16 553 396 aktier)

Oberoende i förhållande till Bolaget, men utgör via RLS Global Intressenter AB en av Bolagets större ägare.