RLS Global

Ledning

RLS Global - Kenth Hanssen, CEO

Kenth Hanssen

Befattning: CEO

Född: 1971
Utbildning: Marknadsekonom, Ingenjör
Tidigare uppdrag bl.a: delägare Today AB, Sälj/ Marknadschef Lindorff och Försäljningschef MTG AB
Aktieinnehav: 127.864
Teckningsoptioner: 220.000

RLS Global - Annelie Skafte Persson, CFO

Annelie Skafte Persson

Befattning: CFO

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Executive MBA
Tidigare uppdrag bl.a: VD samt CFO Cellectricon AB, CFO Mentice AB och Koncernredovisningschef Nobel Biocare AB
Aktieinnehav: 29.308
Teckningsoptioner: 40.000

RLS Global - Mats Ahlenius, CTO

Mats Ahlenius

Befattning: CTO

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik
Tidigare uppdrag bl.a: Utvecklingschef, Forskningschef och Innovationschef Mölnlycke Health Care, Clinical Project Manager AstraZeneca AB
Aktieinnehav: 12.500
Teckningsoptioner:

RLS Global - Ulrika Almhöjd, Head of Research

Ulrica Almhöjd

Befattning: Forskningschef

Född: 1969
Utbildning: Odontologie doktor, Licentiat och magister i biokemi
Tidigare uppdrag: Kalkylator/tidplanerare Skanska, applikationskemist Astra Hässle, Akzo Nobel produktutvecklare, MediTeam, Orasolv
Aktieinnehav: 9.913
Teckningsoptioner: 140.000

RLS Globa - Magnus Olsson, Head of Sales and Marketing

Magnus Olsson

Befattning: Marknads- och försäljningschef

Född: 1962
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag bl.a: Utbildningschef, Försäljningschef Norden Straumann, Event Manager Nobel Biocare AB, VD Stage IT
Aktieinnehav: 65.943
Teckningsoptioner: 170.000